Regulamin

Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego OpticCollet w Strefie Optyka jest VN Group Violetta Nowak z siedziba w Jeleniej Górze przy ulicy Władisława Wołkowa 18 (zwanym dalej Sprzedającym).

Złożenie zamówienia w sklepie www.opticcollet.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja klienta

Nie jest możliwa samodzielna rejestracja klienta. Każdy klient otrzymuje swoje dane dostępowe do indywidualnego konta zamówień od właściciela sklepu.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu.

Do zamówień uprawieni są wyłącznie klienci OpticCollet, którzy mają konto w sklepie.

O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail z konta.

Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail i/lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne,  podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w PLN i są cenami netto. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący.

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

Każda transakcja będzie potwierdzana fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego. Towar ten zostanie zamówiony po  wpłynięciu należności na konto.

Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

Gwarancja i reklamacje

Sprzedający udziela pełnej gwarancji na zakupione towary i usługi, ręczy za oryginalność sprzedawanych produktów oraz ich wysoką jakość wykonania, zgodną z europejskimi normami. Dodatkowo dokona wszelkich starań i dbałości w zabezpieczeniu wysyłanego towaru.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu zniszczenia podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w dniu odbioru. Zakładka reklamacje jest dostępna na indywidualnym koncie klienta w Strefie Optyka. 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony z wszystkimi metkami w oryginalnym, kompletnym opakowaniu). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem kontakt@opticcollet.pl). Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Do przesyłki reklamowanego towaru należy połączyć formularz reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

  • towarów, które noszą ślady użytkowania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie,
  • towarów realizowanych na indywidualne zamówienie.

W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady na formularzy reklamacyjnym i kserokopią faktury VAT.

W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów przesyłki do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji/zwrotu.

Postanowienia końcowe

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.